24 miljard

Antieke Nederlandse kaart uit 1908. Vintage kaart print afbeelding 1

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat het binnenhalen van 20.000 asielzoekers ons zo’n 24 miljard euro per jaar kost. https://www.geenstijl.nl/5169577/pinnen-of-cash stelt:

‘Dat blijkt uit onderzoek in vlak-voor-de-verkiezingen-opdracht van JA21 waarin demograaf Jan van de Beek de kosten berekende over de hele levensloop van asielmigranten in Nederland. De overheid verklapte al dat de opvang zo’n 27.900 euro per persoon per jaar kost, maar in dit onderzoek zijn ook de kosten na de opvang meegenomen: van uitkering tot AOW en van opleidingen tot extra belastinginkomsten.’

Dergelijk onderzoek (op http://www.demo-demo.nl staat eerder onderzoek van Van de Beek) doet mij onmiddellijk denken aan een artikel van Yvonne Hofs uit De Volkskrant 26 september 2015. Wat kosten asielzoekers nou? staat op https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-kosten-asielzoekers-nou~bfe0671c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Passages die mij bijbleven:

‘De zeventiende-eeuwse immigranten gingen allen meteen aan het werk, ook de circa 150.000 vluchtelingen onder hen. Zij waren gemiddeld vrij goed opgeleid en welvarend en brachten nieuwe technieken en ambachten naar Holland die de innovatie en daarmee de economische groei een enorme impuls gaven. En zij kwamen voor het overgrote deel uit cultureel verwante buurlanden als Vlaanderen, Frankrijk, Duitsland en Engeland. En ja: als bijna alle immigranten werken en belasting betalen en weinig aanspraak maken op sociale voorzieningen, dan heeft migratie een positief effect op de economie en de overheidsfinanciën. (…)

Dat is dus het probleem. Asielzoekers zijn geen arbeidsmigranten. Niemand in het gastland heeft om hun komst gevraagd, ook de werkgevers niet (anders was het Nederlandse bedrijfsleven wel in Libanese vluchtelingenkampen gaan rekruteren). VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer hoopt dat asielzoekers moeilijk vervulbare vacatures in het bedrijfsleven kunnen opvullen, maar vooralsnog is helemaal niet zeker dat de asielzoekers over de kwalificaties beschikken die het bedrijfsleven zoekt. Asielzoekers worden niet geselecteerd op hun competenties; Nederland heeft geen enkele invloed op wie er aan de poort klopt. Hoewel zij bijna allemaal zo snel mogelijk aan het werk willen, missen ze daar veelal de kwalificaties voor. (…)

Ruimhartige sociale voorzieningen en een hoge toestroom van migranten met een zwakke arbeidsmarktpositie gaan niet goed samen, concludeerde de Amerikaanse econoom Milton Friedman al in 1999. Dus laten we afscheid nemen van het economische wensdenken en de illusie dat Nederland enorm gaat profiteren van de asielzoekers die nu naar Nederland komen. De ervaringen uit het verleden duiden daar niet op. De opvang van asielzoekers in Nederland komt neer op liefdadigheid. En liefdadigheid kost nu eenmaal geld.’

Paul Scheffer

Behalve aan Hofs dacht ik ook aan een interview met Paul Scheffer, hoogleraar Europese Studies in Tilburg en actief PvdA’er, in Het Financieele Dagblad van 30 december 2017. Het heet De populistische revolte gestuit? Hoezo?; de interviewer was Boudewijn Geels. Op https://fd.nl/weekend/1233682/de-populistische-revolte-gestuit-hoezo lezen we:

U pleitte twee jaar geleden voor quota voor het aantal op te nemen asielzoekers. Dat lag nogal gevoelig.

‘Sterker: het was immoreel en praktisch onmogelijk, klonk het toen. Dit jaar waren zelfs de Duitse Groenen er in de coalitiebesprekingen toe bereid. En onmogelijk? De sociaaldemocratische premier van Oostenrijk koos voor een bovengrens in 2016, klassieke immigratielanden zoals Canada en Australië doen het al heel lang. Bovendien is er de Turkijedeal. Kortom: alles wat twee jaar geleden buiten de orde was, is nu min of meer een vanzelfsprekendheid en alle praktische argumenten van toen zijn spectaculair weerlegd.’

Twee jaar geleden wilde u geen bovengrens noemen voor Nederland. Nu wel?

‘Op basis van wat Nederland de afgelopen veertig jaar heeft opgevangen, zeg ik: 15.000 à 20.000 vluchtelingen per jaar, inclusief gezinshereniging, kan ons land wel aan. De een zal dat te veel vinden en een ander weer te weinig. Maar al die mensen die beweren dat Nederland sinds 2000 een naar binnen gekeerd land is geworden, beseffen blijkbaar niet dat de bevolking in de afgelopen twintig jaar is gegroeid met anderhalf miljoen mensen en dat niet minder dan 86% van die groei voortkomt uit de migratie.’

Eind november zaten we voor dit jaar op bijna 29.000 asielzoekers.

‘In 2015 vingen we 59.000 mensen op, in 2016 nog steeds 31.000. Duitsland ving in 2015 meer dan een miljoen vluchtelingen op. Dat land spreekt nu over een bovengrens van 200.000 asielzoekers per jaar. Dat lijkt me ook voor Duitsland veel: toch een miljoen vluchtelingen elke vijf jaar, dat blijft een enorme opgave. Over de reikwijdte van onze humanitaire verplichting kun je strijden. Dat moeten we vooral doen. Het moet op basis van normen en waarden, maar ook op basis van feiten en cijfers. Wanneer geeft de Nederlandse regering eens helder inzicht in de kosten van de opvang van vluchtelingen? In Duitsland kan het wel, waarom hier dan niet?’

Omdat de uitkomst koren op de molen kan zijn van Geert Wilders en Thierry Baudet?

‘Dat is een denkfout. Je maakt de ruimte voor opvang groter naarmate je duidelijker bent over de begrenzing ervan. De samenleving wil weten waar ze aan toe is. Er is veel morele energie in Nederland, maar als je mensen overvraagt, gaat het geweten in staking. Dat is de kortste weg naar verdere polarisatie en agressie. (…)’

Nederland kent (nog) geen asielquotum.

Eén reactie

  1. Wat een lachertje allemaal. Weet u nog die asielzoekers in Utrecht die eindelijk een woning kregen?! Zegde gelijk hun baan op in de horeca omdat ze dan recht op bijstand hebben. Het land hoort op slot te gaan als je bijna alleen maar jonge kerels binnen krijgt die alleen maar eisen. Die gaan echt niet jouw rug wassen als je oud en zorg nodig hebt. De helft van de Nederlanders heeft het financieel blijkbaar moeilijk. Zorg dus dat eerst je eigen burgers goed kunnen leven. Daarna pas de parasieten. Zo’n onderzoekje helpt niet echt. Mensen worden alleen maar bozer. De echte asielzoekers krijgen het op hun dak. En we weten allemaal waar het aan ligt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s