Racisme?

De media hebben weer wat schokkends ontdekt:

Nederland wordt racistischer. Steeds meer autochtonen willen liever niet dat hun kind met een allochtoon trouwt, of een allochtoon als buurman etc.etc. Schokkend. Nou nou.

Ik moet zeggen dat ook onder allochtonen dan erg veel racisme bestaat. Veel Marokkanen zoeken graag een partner onder Marokkanen en willen per se geen Nederlander. Veel Islamieten willen per se een andere Islamiet. Zelfde verhaal voor joden. Waarom heet dat dan geen racisme? Ik  vraag het me af.

Het is duidelijk: Nederlanders worden hier ongeoorloofd gediscrimineerd. En het tweede : allochtonen zijn geen haar beter of slechter dan autochtonen. Groepen mensen, wat  hun afkomst of kleurtje ook is, vinden andere groepen mensen eng. En ik weiger me een schuldgevoel te laten aanpraten.

Advertenties

33 Comments

 1. Beste Renzo, wij kennen elkaar niet maar ik kan wel horen dat je een witte ‘autochtoon’ bent. Ik houd niet van zwart-wit denken, en ik ben geen voorstander van discriminatie op basis van geloof, afkomst of kleur en daarom moet ik een beetje van jouw bijdrage walgen. Sorry.
  Jouw stukje bevestigt de resultaten van dit onderzoek nog een keer. Het racisme in nederland is nog nooit zo sterk geweest als nu. Men durft er zelfs openlijk voor uit te komen. Tot mijn grote schok heb ik inderdaad moeten ervaren dat iemand vergelijken met Hitler of Goebels tegenwoordig geen effect meer heeft in discussies! Dus dat ga ik hier ook niet doen.
  Ik hoop dat je gauw tot het inzicht komt dat de wereld mooier zou zijn zonder mensen die vol van haat en onverdraagzaamheid zijn.
  Wiet Vos.

 2. Een hele merkwaardige reactie van Wiet Vos. Hij of zij zegt te walgen van de reactie van Renzo Verwer. Nu vraag ik mij toch echt af wat Renzo dan voor vreselijks heeft geschreven?!
  Hij constateert slechts dat rascisme niet is voorbehouden aan blanken, maar eigenlijk onder alle rassen voorkomt. En ‘Wiets’ open deur dat de wereld mooier zou zijn zonder mensen die ‘vol haat’ en ‘onverdraagzaamheid’ zijn doet mij vooral gapen. Ik denk dat de wereld vooral mooier zou zijn zonder benepen politiek-correcte zeurpieten als Wiet Vos.

 3. Dan nog iets; Die hele correcte Wiet Vos zegt zelf Renzo niet te kennen, maar wel zeker te weten dat deze een ‘witte autochtoon’ is. Hoezo vooringenomen?!
  U lijkt mij eigenlijk een heel eng rascistisch typetje.

 4. Wiet Vos, eigenlijk geef ik u veel meer aandacht dan dat u verdient. Maar zoveel domme onzin kan ik nu eenmaal niet over mijn kant laten gaan. U klaagt dat het noemen van Goebbels en Hitler in discussies geen zoden meer aan de dijk zet. En terecht! Te lang is gebrek aan argumenten gemaskeerd door direkt te referen aan De Tweede Wereldoorlog! Deze duistere tijden zijn nu gelukkig voorbij. Jammer he, Wiet Vos?!

 5. Rascisme onder allochtonen komt minstens zoveel voor als onder blanken.In Suriname is je kleur heel erg bepalend voor je status. En als je eens wist hoe wij over bleekscheten praten, nou, daar kunnen jullie blanken nog wat van leren.

 6. Racisme is een van de grootste en lelijkste problemen van onze samenleving. Want door racisme kan onze multiculritele samenleving niet de smeltkroes van talenten en culturen worden en verworden tot een paradijs van verdraagzaamheid. Intelligente, gemotiveerde marrokaanse studenten, afkomstig uit een rijke cultuur worden banen geweigerd, meestal uit puur racisme. En dat doet pijn, want alle ‘rassen’ zijn gelijk.

  En als je daar wat van zegt ben je soft of politiek correkt! Een hele smerige discussietruc die uitkomst moet bieden als de racist het niet meer weet.

  Racisten zijn nou eenmaal niet zo intelligent. Dat blijkt uit bovenstaande bijdragen. Neem nou het voorbeeld dat de heer Vliet uit Suriname geeft. In suriname discrimineert iedereen, weet hij. Sinds de psycholoog Eysenck weten we dat Afro’s inderdaad een lager IQ hebben dan blanken, dus ook Afro-surinamers. Dus racisten zijn dom.
  Jammer he, Donald?!
  Wiet

 7. Wiet Vos, in uw enthousiasme gooit u nu de boel een beetje door elkaar.
  Volgens u zijn alle rassen gelijk(!) Je hoeft echt geen rascist te zijn om de onzin hier van in te zien, Wiet!Rassen zijn niet ‘gelijk’, maar ‘gelijkwaardig’!( weer iets geleerd, Wiet Vos!)
  Vervolgens raakt u echt een beetje de weg kwijt door te klagen dat types als u politieke
  politieke correctheid wordt verweten en softheid. Minderheden zijn in ons land veel te lang ‘gepamperd’ wat voornamelijk ellende tot gevolg heeft gehad. Types als u die bij de minste of geringste kritiek op allochtonen gaan gillen zijn uiteindelijk de grootste belemmering voor dit soort groeperingen. En om mij nu ‘een smerige discusietruc’ aan te wrijven is wel helemaal een ‘gotspe. Weet u wat het is, waarde Wiet Vos, jullie hypercorrecten hebben zo ongeveer de plek van de zwaar-gereformeerde kerk ingenomen. Net zo benepen, kortzichtig, dommig en absoluut allergisch voor wat voor kritiek dan ook. En om iemand met een andere mening gelijk voor rascist uit te maken vind ik ronduit schandelijk.
  Dan gaat u op het laatst nog even de wetenschapper uithangen door een psycholoog erbij te halen die zogenaamd zeker weet dat negers, of zoals u zo schijnheilig schrijft ‘Afro’s’, dommer zijn dan blanken.
  En u durft een ander een rascist te noemen?! Wiet Vos, u bent misschien niet dom, maar wel ernstig in de war. Ik zal voor u bidden.

 8. Wij Surinamers hebben echt een ontzettende hekel aan types zoals die Wiet Vos. Type zendeling, die oh zo goed weten wat goed is voor de zwartjes! Vos, bespaar mij je schijnheilige, vrome praatjes en probeer je spiegeltjes en kraaltjes maar ergens anders te slijten. Domme bleekscheet!

 9. Er wordt hier gesproken over een paradijs van verdraagzaamheid. Vos, bedoel je daar nu de houding van veel moslims mee ten aanzien van homo’s, rechten voor vrouwen,
  vrijheid van religie of toch meer de vrijheid van meningsuiting?
  Intelligente Marokkaanse studenten uit een ‘rijke cultuur?!’ O ja, en daarom komen ze zeker allemaal hier heen. De tijd dat Marokko een rijke cultuur had ligt wel heel erg ver achter ons. Ongeveer in de tijd dat de mensen hier nog in berenvellen rondliepen. Sindsdien is er veel veranderd, of je dat nou leuk vind of niet. Maar slaap jij maar lekker door Vos!

 10. De tolerantie voor andersdenkenden is altijd ver te zoeken bij rechtsextremisten. Waar is de tijd gebleven dat we menselijk waren? Dat we vluchtelingen welkom heetten en hun een nieuw bestaan hielpen opbouwen. Wat staat hun nu te wachten? Tien jaar wachten op een verblijfsvergunning als derderangs burger in een samenleving waar niemand geeft, maar alleen neemt/pakt. Waar je cultuur elke dag beledigd wordt (vrouwonvriendelijke vuiligheid op tv), waar je elke dag bedreigt en uitgescholden wordt voor Neger of Turk, vrouwen als hoeren erbij lopen, men spotprenterij verdedigt, waar men geestelijk gemarteld wordt door provocateurs die zich mogen beroepen op vrije meningsuiting (en dan vreemd opkijken als ze problemen krijgen), opgesloten en tenslotte na 10 jaar wachten, denken dat ze een reisje gaan maken, levend worden verbrand in een soort concentratiekamp op Schiphol. En de verantwoordelijken worden niet gestraft. Ik ben woedend!

  Onze medelanders verdienen onze onvoorwaardelijke steun en menselijkheid. Kritiek op deze zeer kwetsbare groep is ongepast en draagt niet bij aan de dialoog tussen deze prachtige mensen, en wij eenvoudige hollanders.
  Dus weg met dat opgeheven vingertje!

 11. Aha, Wiet Vos, u denkt dat uw mening er meer toe doet door er bij te zetten dat u socioloog bent(!)Vervolgens lees ik opnieuw een zeer warrig stuk dat kant nog wal raakt.U heeft het over rechtsextremisten. Is dat voor het gemak maar iedereen die het niet met socioloog, oh pardon ik vergat de hoofdleter, Socioloog Vos eens is?! Nou, ik zie het al, de wereld van Wiet Vos valt dus simpelweg onder te verdelen in de geestverwanten van S(!)ocioloog Vos en rechtsextremisten.
  Dan wordt u een beetje eng, socioloog met een hoofdletter, als u het heeft over beroepsprovocateurs die zich beroepen op vrije meningsuiting en vervolgens vreemd opkijken als ze problemen krijgen(!)U eindigt met te stellen dat kritiek op ‘medelanders’ongepast is. Wellicht is het een idee om even te vertellen wie ook gevrijwaard dienen te zijn van kritiek. Groen-Links, Wouter Bos, Job Cohen?!En wie je wel kritiek mag geven zoals bijvoorbeeld de V.V.D., Balkenende en liefhebbers van het Nederlandse lied.?!
  Vos, ik zou stoppen met drinken midden op de dag en hulp zoeken. Wellicht is het nog niet te laat.

  Sterkte gewenst!

 12. Ik verdom het om me even weg te laten zetten als rechtsextremist door de eerste de beste jan lul die zich socioloog noemt. Zeg Vos wen er maar aan dat veel mensen en echt niet alleen rechtsextremisten schijt genoeg hebben van die hele multicultiflauwekul waarbij vooral hulpverleners een dikke boterham aan verdienen. Ik heb absoluut niks tegen buitenlanders. Ik vind alleen dat die gasten net als wij naast rechten ook plichten hebben. En dat hun aandeel in de criminaliteit ook groter is dan op grond van hun aantal verwacht mag worden is helaas een feit. Kijk er de statistieken maar op na. Maar ja, met feiten houdt een socioloog zich liever niet bezig!

 13. Ik ben als vrouw zijnde ontzettend woest op die Wiet Vos die het bestaat een zin neer te pennen ‘waar vrouwen er als hoeren’ bijlopen(!)Dit dan ter illustratie hoe zwaar die arme buitenlanders het hebben die in ons land vertoeven. Wiet Vos, dankzij landverraders als jij is Nederland straks een land waar de Islamitische wetten zullen gelden.

 14. Hee Marjolein,

  wat is er mis met hoeren? Wij prostituees’zijn sterke trotse vrouwen. En zeg nu zelf, in de Viva staan toch ook altijd artikelen over hoe je er sexy bij kunt lopen en hoe je je baas kunt versieren? Nou dan!

  Matje

 15. Van alle bovenstaande reacties vind ik die van Rachid de meest oprechte. De anderen zijn vooral bezig te ontkennen dat ze racistisch zijn, en te doen alsof er problemen juist worden veroorzaakt door allochtonen en hulpverleners. Ik als socioloog signaleer dat, en ik weet als geen ander dat een probleem een kwestie van perceptie is. Wat voor de 1 een probleem is, is voor de ander een oplossing. Samen zijn we de maatschappij, en samen moeten we zoeken naar een middenweg. Als bijvoorbeeld de meerderheid van de nederlanders van mening zou zijn dat democratie met scheiding van religie en staat niet de juiste staatsvorm is, dan moeten we dat accepteren. Zo werkt dat hier. Ik proef in bovenstaande stukjes nog veel haat en onbegrip. Het wordt tijd dat we inzien dat ieder mens recht heeft op een eigen plekje, eigen cultuur en het uiten en bedrijven ervan. Wie zijn wij om het stukje grond genaamd Nederland voor onszelf op te eisen en iedereen onze waarden op te leggen?
  De mening van Rachid, moet ons aan het denken zetten. Is het gek dat mensen zo reageren in een vijandige en racisische omgeving? Hoe kunnen we deze mensen beter opvangen, de dialoog gaande houden zodat ze niet gedwongen worden de maatschappij de rug toe te keren?
  Het is hoog tijd dat de regering dit probleem herkent en meer geld en middelen steekt in participatiebevordering van deze mensen.

 16. Pa, pa, pa!!! Je hebt het over “ons” en rekent daar niet de allochtonen toe, maar kennelijk alleen de blanke witmans. Je discrimineert! Foei!

 17. Wiet!

  U bent er goed in geslaagd met uw malllotige opvattingen mensen zover te krijgen om daar op te reageren. Incluis mijzelf, laat ik daar duidelijk over zijn. En dat mag ik mijzelf aanrekenen, zeker! Ik neem maar aan dat u een geintje maakt, anders is het echt de hoogste tijd voor deskundige hulp en hoop ik voor u dat u in het ziekenfonds zit.

 18. Die reactie van Wiet Vos is echt ongelofelijk. Jullie blanken zijn echt hardstikke gek om jullie land aan ons af te staan. Dacht je dat wij zo zouden reageren in Marokko in het omgekkerde geval?
  maar goed, jullie vragen eigenlijk gewoon er om om over te worden genomen!

 19. Wat ik zo goed vind aan Rachid is dat hij ons nederlanders een spiegel voorhoudt. Hij doet dat ook op een ietwat confronterende manier en dat heeft wel iets, vind ik. Wederzijds begrip bereik je met het tot stand brengen van de dialoog en dat is precies wat hier gebeurt.
  Donald, ik zou u zo graag eens meenemen de wijken in, en laten zien hoezeer racisme en intolerantie het leefmilieu kan aantasten. Dan zie je dat je automatisch een tegenreactie krijgt (zoals Rachid), en dat wordt aangegrepen als aanleiding voor meer racisme en haat van witte nederlanders, en zo is de viscieuze cirkel weer rond. En Donald, ik ben heus niet de enige die rechtsextremisme nog afwijst hoor!

  Rachid, dank je wel voor je feedback. Wij zijn blij jouw mening te horen want wij zijn allemaal even belangrijk. En ook jouw kritiese mening telt dus mee. Graag zou ik van je willen horen hoe jij over ons nederland denkt. Wat vind je zo leuk aan nederland en wat valt je een beetje tegen?
  Groetjes, Wiet.
  PS: ik vindt je nederlands heel erg goed Rachid. Een paar kleine foutjes nog, maar dat is niet erg want Donald maakt ook wel eens schrijffoutjes.

 20. Wiet, ik had mij nog zo voorgenomen niet meer op u te reageren, maar u dwingt mij hiertoe. In uw p.s. bent u namelijk bijzonder beledigend. Niet tegen mij, maar t.a.v. Rachid. U maakt hem zogenaamd een compliment door te zeggen dat hij zo goed het Nederlands beheerst. ‘Een paar kleine foutjes, nog’. Godsammekrake! Wat een post-koloniaal pedant onderwijzersgedrag. Doet me denken aan sportwedstrijden waar negers aan meedoen. Dikwijls vindt zo’n kwal van een reporter het dan nodig om de intelligentie of de uitnemende omgangsvormen van de betreffende neger te benadrukken. Ik begin steeds meer te denken dat u een provocateur bent van een extreem rechtse organisatie Wiet. Prettige middag nog.

 21. Wiet waarom krijg jij niet lekkr de bloedkanker achter je hart, slijmerigen kutblanke. Ik scheit op jouw en jouw wijf met je deftig gelul. Sterf!

 22. Laat me raden: alle reacties waren van Donald, onder verschillende namen? 😉

  Gefeliciteerd overigens met de plaatsing van de brief, Renzo.

 23. Nou zeg. Ik ben wel wat gewend maar om mij dood te wensen en nota bene mij zelfs van extreem rechts gedrag te betichten is niet bepaald netjes!
  Het is opvallend dat alle reacties op deze website negatief zijn terwijl ik in het dagelijks leven welhaast altijd positieve feedback krijg, ook op mijn bijdragen hier. Hoe zou dat komen? Komt dat doordat ik gestudeerd heb? Komt dat doordat mijn vrienden mensen van betekenis zijn? Mensen die ook een HBO+ diploma op zak hebben, een nuttige baan, een weldoordachte mening? Komt dat doordat ik een Highly Sensitive Person ben, met een zeer hoog ontwikkeld normen en waarden besef? Komt het doordat ik een substantieel gedeelte van mijn inkomen anoniem aan goede doelen schenk?

  Donald, Rachid en alle anderen, u hoeft niet te antwoorden, maar stelt u zichzelf eens de vraag: “wanneer heb ik mij voor het laatst belangeloos ingezet voor een ander?”…
  Wiet
  PS: het spijt me dat ik zo venijnig ben, maar soms moet je confronterend zijn.

 24. Ik vergat helemaal te vermelden dat ik vrijwilligerswerk doe, en dat mijn partner en ik onlangs hebben besloten om een kind uit de derde wereld te adopteren.
  Dit ter aanvulling op bovenstaand stukje.
  Wiet

 25. Dimitri:????????????????????????

  Symphatiek, maar nu overschat u mij. Maar veel belangrijker; afgelopen zondag stond ik in de finale van het AKF comedyfestifal.Ik Donald Olie heb toen de mensen laten lachen, laten huilen en tot razernij gebracht. Minstens twee open doekjes waren mijn deel. Desalnietemin meende de jury in een vlaag van onkunde om de hoofdprijs aan een ander toe te kennen. Grrrrrrr!!

 26. Donald, waren die open doekjes hoofddoekjes? Ik begrijp het niet helemaal, maar ik wel nog wel even zeggen,
  dat ik het een schande vind, dat mijn man in zoveel clips te zien is zoals nu weer van Ali B., terwijl ik nog maar af moeten wachten, of ik daar geld van krijg te zien. Nou ja, dat zullen jullie hier op het forum ook wel niet weten.
  Nou dag hoor, groetjes, doei!

  Dikke knuffel van Rachel

 27. Chel, ‘Open doekjes’ betekent applaus tijdens het optreden na een wel heel geslaagde grap. Vaak is het een beloning voor een geslaagde improvisatie. Gisteren moest ik spelen voor zo’n veertig soldaten die zouden worden uitgezonden naar Uruzgan, plus nog wat ‘gewoon’ publiek. Waaronder wat antrekkelijke jonge dames. Ik koos maar voor ‘hatsjikide”lange halen snel thuis. Zo grof mogelijk. En; niet alleen de militairen vonden het prachtig, maar ook die keurige dametjes zaten te gieren(!) TOPAVOND!
  en CHEL, ik zou het zeker niet pikken hoor, dat iedereen zich nu probeert te verrijken over jouw rug! Ik zou gewoon geld eisen voor elke keer dat Andres naam wordt genoemd en het dubbele in het geval dat zijn beeltenis wordt vertoond.

 28. Dank voor je fijne antwoord, Donald, of mag ik Do zeggen? Maar wat bedoel je nu met mensen, die zich verrijken over mijn rug? Aan dat soort viezigheid doe ik niet hoor. Ik ben een net meisje.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s