evolutie, een geloof gebaseerd op leugens?

De post brengt soms interessante dingen. Hedenochtend ontving ik een mailtje van Chris van Leusden, bestemd voor publicatie.

Evolutie, een geloof gebaseerd op leugens(!)

Door drs.ing. Chris van Leusden

Reeds enkele weken verbaas ik mij over de discussie in de media over de Intelligent Design (ID), waarin hoogmoedige tegenstanders van wetenschappelijk Creationisme weer eens proberen om de dubieuze evolutiehypothese als het antwoord op alle levensvragen te presenteren. Ik voel mij als wetenschapper geroepen om een weerwoord hierop te geven in naam van allen, die met mij de overtuiging delen dat de mens meer is dan een bijproduct van het toeval, zoals de evolutie ons leert. In het volgende geschrift zal ik proberen om enkele van de belangrijkste drogredenen van evolutionisten aan het licht te brengen en te onderbouwen waarom de leer van de ID een beter antwoord geeft op onze levensvragen dan het geloof in de evolutie.
Allereerst willen evolutionisten ons doen geloven dat evolutie een wetenschap is en niet een geloof, terwijl ID en Creationisme volgens hen juist wel een geloof is. Vandaar dat volgens hen de leer van een intelligente Schepper als creator van onze aarde en zijn verscheidenheid aan levensvormen niet thuis hoort in de biologieles en evolutie wel. Allereerst, evolutie is geen wetenschap. Niemand heeft ooit evolutie waargenomen en niemand zal ooit evolutie waar kunnen nemen. Het ontstaan van een nieuwe diersoort duurt volgens de evolutietheorie immers miljoenen jaren. De beweringen van evolutionisten zijn dus nooit en nimmer controleerbaar (In strijd met het falsificatiecriterium van Popper). Met andere woorden, het is veeleer een geloof dan een wetenschap. Ik denk dat dat een wezenlijk verschil is. Creationisten hebben daarentegen een groot aantal voorspellingen gedaan die tot nu toe allemaal uit zijn gekomen. Zo voorspellen zij dat de zogenaamde missing-link, de ontbrekende schakel tussen aap en mens, nooit gevonden zal worden. Tot spijt van de evolutionisten klopt dit nog steeds. Ook voorspelden zij dat de “rudimentaire” organen zoals bijvoorbeeld de appendix en verstandskiezen wel degelijk een functie hebben. Inderdaad is tegenwoordig, in tegenstelling tot wat evolutionisten altijd beweerden, algemeen bekend dat de appendix een rol speelt in ons immuunsysteem. Overigens heeft onderzoek aan het licht gebracht dat apen geen appendix hebben, terwijl ze door evolutionisten worden gezien als de voorouder van de mens. Waarom zou de mens in de evolutie een nutteloos orgaan hebben ontwikkeld? Hierop blijft de evolutionist zoals zo vaak het antwoord schuldig. En zo zijn er nog talloze andere feiten, die spreken voor het Creationisme en tegen de evolutieleer.
Evolutionisten wijzen vaak op de fossielen in de aardlagen als indirect bewijs van evolutie in het verleden. Immers, in de oudste aardlagen vindt men altijd fossielen van de meest eenvoudige en kleinste organismen, terwijl in de hogere, en dus minder oude aardlagen fossielen van complexere en grotere diersoorten te vinden zijn. Volgens hen bewijst dit dat het eerste leven op aarde klein en eenvoudig was en langzaam maar zeker is geëvolueerd naar meer complexe organismen zoals reptielen, zoogdieren en natuurlijk de mens. Elke geoloog weet echter dat er ook aardlagen zijn waarin fossiele bomen zijn gevonden die in plaats van horizontaal, vertikaal dwars door alle aardlagen heen steken! Aardlagen waarvan men beweert dat ze in de loop van miljoenen jaren gevormd zijn. Ook heeft men fossiele voetafdrukken van de mens gevonden in aardlagen van een geologische periode waarin wij volgens evolutionisten nog niet eens bestonden! Het is hierdoor duidelijk dat de aardlagen in een veel kortere periode gevormd moeten zijn en dat de aarde veel minder oud is dan men ons wil doen geloven. Ook hier geven creationisten een betere verklaring. De Bijbel is hierover zeer duidelijk. Tijdens de zondvloed werd de wereld overspoeld door water. Dit ging gepaard met enorme modderstromen die vele slachtoffers maakten. De eerste slachtoffers waren natuurlijk de op de zeebodem levende kleine dieren. Grotere zeedieren waren in staat om eerst weg te zwemmen, totdat ook zij werden gegrepen. Als laatste werden de landdieren bedolven, waarvan de grootste beter in staat waren om zich tijdelijk in veiligheid te brengen door te vluchten naar hoger gelegen gebieden, totdat uiteindelijk ook zij werden verzwolgen door het wassende water. Dit is inderdaad in perfecte overeenstemming met wat de aardlagen ons getuigen.
Het is niet voor niks dat, vooral de laatste jaren, steeds meer wetenschappers zich keren tegen de evolutieleer, en ID alsmede het Creationisme als nieuwe en meer consistente verklaring van het leven op aarde omarmen. Een van de meest fundamentele problemen van de evolutionisten is de rol van het toeval. Men gelooft dat door een reeks van toevallige mutaties de meest ingewikkelde organen zijn ontstaan. Theoretisch gezien is inderdaad van alles mogelijk, maar kansrekenaars hebben uitgerekend dat bijvoorbeeld de kans op het ontstaan van een eiwitmolecuul door toeval gelijk is aan 1 op 10 tot de 113e macht (een 1 gevolgd door 113 nullen). Dat kan dus niet, daar is iedereen het over eens. De conclusie is dan ook dat een eiwit niet spontaan kan ontstaan, laat staan een complete cel bestaande uit miljoenen eiwitten. En dan hebben we het nog niet eens over een levende cel gehad! De meest fanatieke evolutionisten geloven dat zelfs het leven bij toeval is ontstaan (een soort Generatio spontanea). In mijn ogen getuigt dit van een ongelofelijke hoogmoed en minachting voor de oneindige pracht van de Schepping. De reden waarom deze mensen zich vastklampen aan dit verouderde wereldbeeld, is dat men beseft dat het enige alternatief voor de evolutieleer het Creationisme/ID is. Zo wordt weer eens duidelijk welke desastreuze invloed de evolutieleer heeft op de mens.
Ik wil dan ook van mijn dankbaarheid getuigen dat nu ook onze onderwijsminister in heeft gezien dat de evolutie ter discussie gesteld moet worden. De deur naar ID staat op een kier. Mijn hoop en verwachting is dat over enkele jaren de evolutietheorie definitief als pseudo-wetenschap wordt ontmaskerd.

drs. ing. Chris van Leusden werd in 1970 in Apeldoorn te vondeling gelegd achter de schutting van openbare school “Houdt goede moed”. In 1993 werd hij het slachtoffer van een demoniseringscampagne die zijn gelijke niet kent. Om politieke redenen werd zijn afstudeerscriptie op de HTS destijds afgekeurd. Dat hij toch de titel ing. voert mag dan ook een wonder heten.
Na het afbreken van de HTS, is Van Leusden Biologie gaan studeren aan de UvA. Zeer binnenkort zal hij daar D.V. als gastdocent het keuzevak ‘Creationisme ‘verzorgen. Intussen werkt hij koortsachtig aan een nieuwe bewerking van zijn oude HTS-afstudeerscriptie en hoopt daar begin volgende jaar op af te studeren als bioloog. Van Leusden is actief geweest als consultant bij het door de Waalse regering geïnitieerde project ‘ godsdienst, kerk, politiek in het licht van het huidig tijdsgewricht’. Hij werkt hard aan een studie over de Islam en verzamelt schelpen uit het Pleistoceentijdperk. Verder hoopt hij binnenkort zijn vliegbrevet te halen. Van Leusden is getrouwd met Vera Speksnijder, samen hebben zij een dochter, Maria.

 

Advertenties

75 Comments

 1. Bertje, Bennie, Ollie: In mijn zoektocht naar de ULTIEME waarheid kom ik met jullie geen steek verder.
  Drs Ouweneel:, Nog een paar decennia en dan creeren we leven. Geen enkel probleem.
  Een EXPLOSIE is een versnelde chemische reactie, niets bijzonders dus, alles is berekend. Van de Big Bang tot aan Bertje, Bennie, Ollie Drs. Ouweneel, is alles onder controle.

 2. Peter: heilig dat over een paar decenia de evolutieleer niet meer bij het vak Biologie zit. Maar bij het vak Geschiedenis en wellicht inderdaad ook bij Handvaardigheid. 🙂

 3. <knip>
  Drs Ouweneel: Neem een soepje van wat aminozuren en nog wat, zet er een hoogtezon op, flink roeren en voila, daar heb je leven.
  <knip> (aldus van der Hoog)

  Zo meneer van der Hoog, en wie heeft er in die soep staan roeren? en kennelijk was diegene in het bezit van een hoogtezon…. Nu begint uw pleidooi toch hiaten te vertonen!

  U stapt wel heel gemakkelijk over deze fundamentele schakel heen. Ik zie de TELEAC cursus al voor me: “creatief met aminozuren” Creeer leven in drie eenvoudige stappen…..

 4. van der Hoog: U stelt zelfs in uw laatste reactie dat “alles berekend is” en “alles onder controle is”…. Ik dacht dat u een pleidooi voerde voor de evolutietheorie, maar in uw redevoering is toch duidelijk de Schepper aanwezig.

 5. Ik denk dat vdHoog en R.J. Schapper het eindelijk opgegeven hebben. Het zou echter van fatsoen hebben getuigt indien ze hier openlijk voor uitkwamen in plaats van niet meer te reageren. Dat kenmerkt toch weer het minderwaardige ethische niveau van dit soort mensen.

 6. Er zijn forums die zich beter lenen voor een dicussie over Intelligent Design, dan Renzo’s blog. Ik ben nog wel nieuwsgierig naar de identiteit van I.M Fisser. Een heldere en scherpe geest. Is uw voornaam wellicht Yge?

  Berekenen is inderdaad niet de juiste term. Narekenen is beter.

 7. I.M = International Master, Fisser = Visser. Het klinkt nog niet eens zo stom, wat Peter dit keer zegt. De evolutie is schaakmat gezet!

 8. Ooit begon dit als een serieuze discussie met wel doordachte, goed geformuleerde en fatsoenlijke argumenten van beide zijden. Fascinerend hoe snel deze ontaardde (let. en fig.) in een ordinaire scheldpartij waarin schaamteloos op de persoon wordt gespeeld. Meer inzicht over de evolutieleer vs ID heeft mij dit tot dusver niet gebracht, mijn opvatting over de aard van de mensheid is helaas wel bevestigd. Schrijnend. Of we nu voortkomen uit een schepping of uit evolutie zijn ontstaan, het resultaat is hetzelfde: als soort zijn we niet vrolijkmakend…. Waarvan akte bovenstaande

 9. Ik ben de eerste en de laatste (waar hebben we dat meer gehoord?). Ik heb bovenstaande discussie naar aanleiding van mijn betoog als overtuigd wetenschapper met grote interesse gevolgd, en ik wil allen deelnemers hartelijk danken voor hun bijdrage.
  Zoals velen terecht vaststelden kunnen de heren evolutionisten weinig meer dan zich verlaten in op de man spelen als ze in de hoek worden gedreven.
  ]toch wil ik mij graag tot iedere deelnemer persoonlijk richten in een nawoord:

  Nobel, Corniel: “(1-10^113)^n voor n naar oneindig gaat ook naar nul, dus welke kans is nu groter? Wel of niet?”, u bedoelt wellicht (1-10^(-113))^n, een slordige fout voor iemand die pretendeert iets van wiskunde te hebben begrepen. U maakt voorts de vergissing dat n oneindig is, maar zelfs de allerergsten onder de evolutionisten zullen toegeven dat n, hoewel groot, altijd eindig is, uw tegen-argument gaat derhalve niet op.
  drs. S.R. Ouweneel: bent u familie van? U bent uw academische titel waard, dat durf ik wel te zeggen. U redeneert kritisch en logisch. U gaat uit van de ratio, de rede en combineerd dat op uitstekende wijze met een onwrikbaar geloof in het Goede.
  Schaper: Mensen zoals u zijn er om ons gelovigen aan het wankelen te brengen. Maar U zult nimmer slagen in Uw kwade opzet.
  Bach Andre: Wij kennen elkaar niet, doch u vond het nodig om mij te beledigen in uw bijdrage. Waarom? U bent een mooi voorbeeld van een vieze evolutionistische stinkaap.
  Olie Donald (met een tweepoot): waarom gaat u niet bij Beniie & Bertje in de evolutieleer? U overschreeuwd uw vrouwlijke kant. Uit een gedegen tekstanalyse van een bevriend taalwetenschapper, blijkt dat u zich verheugd in de aandacht van deze homosexueel geaarden. En er zijn weldegelijk mensen die geinteresseerd zijn in de tekenproducten van A. Hitler. Aanschouw uw zoveelste misser: http://www.nu.nl/news/556656/20/Schetsen_van_Hitler_onder_de_hamer_in_Canada.html
  Krijn: Dank je wel voor je warme steun. Jij begrijpt het tenminste. Tot gauw. 😉
  Van der Hoog, Peter: Je hebt je lafhartig terugetrokken uit de discussie toen duidelijk werd dat je ging verliezen. Het is niet erg om te vallen, maar blijven liggen is onvergeeflijk.
  Bennie&Bert: Evolutieleer is een begrip dat zeer rekbaar is gebleken in de loop der geschiedenis. Aan deze leer is zeer vaak bijgeschaafd en verbeterd onder druk van nieuw tegenbewijs. Deze duivelse manier van leugenachtigheid komt uit de wereld van Lucifer en dient met kracht bestreden te worden. Ik heb geen enkel probleem met uw geaardheid maar helaas zie ik om mij heen dat door onze open samenleving en de TV steeds meer (vooral) jeudigen ten prooi vallen aan de verleidingen van sodomie. Hoewel dit op zich weer een argument tegen de evolutie is, is het mij een gruwel.
  Fisser: schaker of niet, u behaalde de zege. Goed gedaan!
  Natasja: ik ben het helemaal met u eens. Het is bedroevend dat de mensheid zo ver af is gedwaald van het rechte pad. Zo zie je maar weer dat Geloof het altijd wint van wetenschap.

 10. Ben wel benieuwd waar al die types doctorandus in zijn…het voelt een beetje alsof de aangevoerde argumenten niet al te sterk zijn en daarom wat kracht bij gezet moeten worden met een titeltje. Wat mezelf betreft zeg ik, zo voor de vuist wet vanuit de onderbuik, dat ik het helemaal eens ben met Donald Olie.

 11. Wat is eigenlijk jouw bijdrage aan deze discussie Meester van der Wal? En heb je redeneren met je gevoel en onderbuik soms op de universiteit geleerd? Laat jij je titel de volgende keer dan maar weg Meester van der Wal.

 12. Nee Krijntje, dat is nu juist het mooie; voor redeneringen vanuit de onderbuik heb je helemaal geen universiteit nodig.

 13. als simpel juristje heb jij nou eenmaal niet de PK’s om dit wetenschappelijke debat te doorgronden. Laat staan er een volwaardige bijdrage aan te leveren. Schoenmaker, hou je bij je leest. OK?

 14. Lieve ir. Chris,

  je schrijft ons, dat de moderne jeugd door de TV wordt verleid tot sodomie. Dat is juist. Hoeveel quizmeesters prediken immers niet de heren-(maar niet Heeren)liefde? We noemen een Jos Brink, een Carlo Boszhard (waarom zien we Majaar Boschhart nooit meer op de buis?!!), noem maar op! Nu moet ook Nance, blond kijkcijferkanon, dat menig jong mens heeft behouden voor de heterosexualiteit al wijken, hoewel wij daar het fijne niet van weten!

  Ja, wij als homo’s zien het ook met lede ogen aan, dat de jeugd door de media wordt gestimu-leer-d (hi,hi) tot het knapenspel. Immers, deze energie is positief, maar moet uit het innerlijk zelf komen en niet van buiten af gestimu (ho,ho) leerd, zoals wij dat in alle bescheidenheid willen stipu -ha,ha- leren!

  Echter, Chris, de homosexualisering van de televisie heeft ook een positief effect. Immers, blanke homosexualieit bindt zo de strijd aan met het black is beautifulgeluid van de swingneger, die met z’n olijke dansjes menig jonge knaap en meid tot interraciale uitspattingen heeft verleidt!

  Zeg nu zelf, veel homo’s hebben nog wel enig christelijk gevoel in hun donder en is het niet beter voor de jeugd, dat ze dxc3xade invloed ondergaat, dan de heidense rituele dansen van zwart MTV?

  Kortom Chris, wat heb je liever, dat je zoon een christelijke leernicht wordt, of een heidense nep-neger?
  In deze kennen wij aan de islam een tussenpositie toe,
  waar zij vaak een homosensualiteit kent zxc3xb2nder tot de daad over te gaan en wier muzikale uitingen ook vaak subtieler en melancholischer zijn dat het ritmische gebeuk van de neger.

  Als we dat willen horen, kunnen we net zo goed naar de sportschool gaan, ware het niet dat daar types als Donald Olie (de blanke Donald Jones) rondhangen, die de jeugd nxc3xb2g meer verderven. Hu!

  Wij zijn gelukkig weer bij elkaar en dat blijft ook zo, Donald!!!!

 15. Yo!

  Wij zijn van Saroma, theosofisch actiefront voor jongeren.
  Coole site, Renzo!!!

  Wij zijn het niet met Bertje eens. De swingneger heeft juist een postieve bijdrage geleverd aan de wereldcultuur
  en aan de saromatisering van de wereld als zodanig, zoals wij jongtheosofen dat zien!

  Wij zien de Rassengemeenschap als een melkprodukt – neem een Saromatoetje, of zo’n lekker Danoontje yoghurtdrink – dat door ieder kleurtje een eigen smaak krijgt.

  Het is karma, dat de neger de westerse cultuur heeft beinvloed, want die was op sterven na dood.

  Danoontje Powerrrr!!!!!

 16. Ik ben helemaal geen nepneger en ik voel me totaal niet aangesproken. Het idee. Zo en nu ga ik verder werken aan m’n rapbewerking van de teksten van Northrop Frye.
  Dat is betere shit dan Huub Oosterhuis. Yo!

 17. Geachte heer Van Leusden,
  Voor de goede orde moet ik hier wel bij vermelden dat ik gxc3xa9xc3xa9n aanhanger ben van ID, en dat ik daarnaast in hoge mate anti-religieus ben. Wat dat betreft bevind ik mij in Nietzsche’s kamp, de filosoof met de hamer die zichzelf ‘De Antichrist’ noemde, en van mening was dat geloof een illusie is die de mensheid op termijn nog meer schade berokkent. Vasthouden aan deze illusies vergroot het lijden, een gegeven dat helaas nog dagelijks te zien is in het wereldnieuws. Religie begon als troost, maar is een medicijn dat erger is geworden dan de kwaal. Wetenschap daarentegen biedt geen troost. Maar het is wel een weg die meer dwingt tot zelfstandig nadenken dan het geloof. En natuurlijk is Nietzsche – net als de godsdienst die hij zo verfoeit – niet meer dan een kruk om je door het leven heen te helpen. Het hoe en waarom van het leven en het lijden, wij kunnen het slechts bij benadering begrijpen. Religie is alleen de gemakkelijker weg. En filosofie de moeilijke. Er is geen genezing van het leven (behalve de dood). Er is slechts verlichting. Is dat troost? Soms. Maar misschien is het sterker om zonder troost te leven.

 18. ”Het grootste probleem voor de evolutietheorie zijn de talloze vreemde planten en dieren die over de meest wonderlijke organen beschikken. Deze kunnen door geen enkele evolutietheorie zinnig worden verklaard. Integendeel! Zij zijn het sterkste bewijs dat de natuur niet is ontstaan door een serie toevallige gebeurtenissen, maar het werk is van een Schepper die ook plezier had in het crexc3xabren van buitenissige planten en dieren.
  Een van de duizenden voorbeelden daarvan is de bombardeerkever (brachimus crepitans), die bijna over de gehele wereld voorkomt langs stromen en plassen. Wanneer de bombardeerkever door een vijand wordt aangevallen, richt hij twee kleine buisjes in zijn staart op zijn belager; er klinkt een piepkleine explosie en een gloeiend hete, bijtende vloeistof schiet naar buiten. Als de vloeistof een vijand raakt, dan veroorzaakt dat pijnlijke brandwonden; als de vijand niet geraakt wordt, valt de vloeistof uiteen in een blauwachtige rook. Het rookgordijn dient om de aftocht van de kever te dekken, maar heeft ook een prikkelende werking waardoor de vijand meestal op de vlucht slaat. De kever bezit twee groepen klieren die vloeistoffen produceren. Deze vloeistoffen worden in opbergzakjes bewaard en bij gevaar naar een echte verbrandingskamer geperst. Daar volgt onmiddellijk een explosie waardoor de vloeistof door de buisjes naar buiten wordt gespoten. Precies als bij een raket met vloeibare brandstof. De vloeistof bestaat uit een levensgevaarlijk mengsel: 10 % hydrochinon en 28 % waterstof peroxide. Zo’n mengsel ontploft spontaan in een reageerbuisje. Stel je nu eens voor hoe een dergelijk systeem ooit door stom toevallige veranderingen (mutaties) en natuurlijke selectie zou kunnen ontstaan. De kever moet daarvoor niet alleen het hele apparaat van klieren, opbergzakjes, verbrandingskamertjes en straalpijpjes ontwikkelen, maar ook moet het hele systeem plotseling vier stoffen bevatten: hydrochinon, waterstof peroxide, remstof en de neutrealisator. Om die stoffen te maken, is een ingewikkeld chemisch proces nodig, maar hoe kon de kever door stom toeval ooit leren ze alle vier tegelijk te maken en dan nog wel in de juiste hoeveelheden? Hij moet ze dan ook nog op de juiste plaats en op het juiste tijdstip weten te mengen, anders kost het ze zijn leven!
  Als dit hele ingewikkelde apparaat door een geleidelijk evolutieproces zou zijn ontstaan, dan zouden hiervoor miljoenen generaties van kevers nodig zijn geweest! De tussengelegen ontwikkelingsstadia zouden levensgevaarlijk zijn voor de kever. Immers, stel je voor dat de kever al de benodigde organen heeft ontwikkeld (op zich al een wonder), maar nog niet de juiste vloeistoffen heeft bereid. Als er dan een vijand aankomt, richt hij zijn straalpijpjes op hem, maar zonder succes, want het geweer is ongeladen. Hap, weg kever. Zo gaat het vele generaties lang. Maar door een wonder ontwikkeld de kever het vermogen de twee chemische stoffen te bereiden en mengt ze in zijn opbergzakjes. Waaam, een doffe knal, weg kever! Zo gaat het weer vele generaties lang. Totdat er een kever is, die een remstof heeft ontwikkeld. Geweldig! Geen ontploffingen meer. Hij mengt de twee stoffen in zijn opbergzakjes, daar komt zijn aartsvijand aan, hij richt zijn straalpijpjes op de boosdoener maar…. Er gebeurt niets. De kever heeft namelijk nog geen mechanisme om de remstof op het juiste ogenblik te neutraliseren. Dus weer: Hap, weg kever. En zo gaat het weer vele generaties lang. Daarbij moeten we ervan uitgaan dat alle gexc3xabxplodeerde of opgevreten kevers zich blijven vermenigvuldigen. Anders zou de soort immers uitsterven…
  Maar tenslotte lijkt alles toch voor elkaar te zijn. Het organenstelsel is er, de twee grondstoffen zijn er, de remmer is er, en de neutralisator wordt op het juiste ogenblik toegevoegd. Het evolutieproces is nu voltooid. Maar dan gebeurt er het ergste van alles. Daar komt een aardige vrouwtjeskever aan; het kevertje richt zich zijn straalpijpjes en schiet… weg vrouwtje. Jammer. Voorbij is zijn enige mogelijkheid een gezin te stichten. Hoe kan dat? Wel, het moeilijkste is namelijk nog niet gebeurd: de kever moet door evolutie ook nog een instinct ontwikkelen waardoor hij zijn geweertjes op het juiste moment afschiet. Wel op de vijand, maar niet op een vriend of vriendin. Zonder dat instinct blijft de kever ‘alleen op de wereld’. Ik geloof dat het bestaan van dit kevertje en duizenden anderen van zulke fantastisch gebouwde schepseltjes door geen enkel revolutie proces verklaard kan worden, maar slechts door het volmaakte scheppingswerk van een almachtige God, of iets dergelijks.”

  EVOLUTIE, een ei zonder kip.
  Drs. Ben Hobrink.

 19. “Als de vloeistof een vijand raakt, dan veroorzaakt dat pijnlijke brandwonden”.

  Inderdaad, alleen een sadistische God kan zoiets gruwelijks bedenken. Wat zit de natuur toch fantastisch in elkaar!

 20. Dag Renzo,
  Over het ontstaan van het heelal: Misschien vind je mijn logje ‘Zeer geleerde beschouwing’, categorie BESCHOUWINGEN interessant….?! En het ontstaan van het leven? Ach het leven verdwijnt wel weer. Dat was een kosmisch foutje.
  Groet, drxc3xa9

 21. Mijn dochtertje van 11 gelooft niet in God: “hoe kan alles nou in 6 dagen gemaakt zijn?” en “wie heeft de schepper dan gemaakt”?.

  Door dit soort vragen geloof ik niet meer in evolutie…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s